30 april 2010

Dött och gammalt...

... har även det sin charm och framför allt en väldigt stor del i kretsloppet.Even dead and old is needed in nature!

Weekend refelction 32