06 oktober 2011

Plocka medan du kan!

Ännu finns det lite kvar att plocka ute.Foodie Friday

Det man inte når får men helt enkelt be om hjälp att ta ner.
Vad plockar du och avd får du hjälp med att plocka?

Tema Fredag