16 maj 2010

Gul vår sol


Gullviva

Gullvivan är bland vårens ("veris") förstlingar ("primula"). Redan vid snösmältningen visar sig den övervintrande bladrosetten med vitgröna, sammetsludna blad, och i maj och juni kommer gullvivans blommor, strax efter vitsippans. Gullviva är på sina håll mycket ymnig och plockas i mycket till buketter, och är en av årstidens populäraste prydnadsblommor. Emellertid har den i vissa landsdelar minskat och är fridlyst i delar av landet. Den får inte plockas i Skåne, Hallands och Örebro Län. I resten av landet är det tillåtet att plocka en bukett till sig själv. Man får inte gräva upp eller dra upp blommorna med rötterna.


Todays flower

Primula veris (Cowslip; syn. Primula officinalis Hill) is a flowering plant in the genus Primula. The species is found throughout most of temperate Europe and Asia, and although absent from more northerly areas including much of northwest Scotland, it reappears in northernmost Sutherland and Orkney.


Cowslip flowers were traditionally used for making cowslip wine, cowslip mead and salads; the 19th century English botanist and illustrator, Anne Pratt, wrote of it:

In the midland and southern counties of England, a sweet and pleasant wine resembling the muscadel is made from the cowslip flower, and it is one of the most wholesome and pleasant of home-made wines, and slightly narcotic in its effects. In times when English wines were more used, every housewife in Warwickshire could produce her clear cowslip wine...the cowslip is still sold in many markets for this purpose, and little cottage girls still ramble the meadows during April and May in search of it...country people use it as a salad or boil it for the table.


Tack Wikipedia!