14 augusti 2009

Ett med naturen!

Vem gömmer sig där?
Vad är det för förklaädnad?
Tillhör det möjligen en liten trädgårdtok , eller trädgårdstomte...?

Ett härligt förkläde är det i alla fall som hamoniserar med naturens färger.Show me yours and I´ll show you mine - 27Maskering alt förklädnad