26 januari 2010

Trädgårds Tema nr 21 - Olika blomnamn

Vill börja med att nämna att jag för tillfället har "ont om tid" massor som skall hinnas med. Kommer INTE att kunna besöka er kära läsare, tyvärr men jag skall försöka få ut temat varje vecka.

Not enough time!
To all dear readers,

Jobs (develop an online photo course), family and now studies mean that the time is not enough! I will visit you, but often I will not be able to leave a comment. You should be aware that your comments appreciated enormously. I need constructive criticism on my photos to evolve as a photographer.


Välkommen till Trädgårds Tema, TT!
Avsnitt 21. Olika namn

Mer info. om TT hittar ni genom att trycka på bilden till höger (står även hur man länkar).Från Lenas Trädgård, hittade jag detta;

Det finns ju blommor, som man säkert har olika, lokala namn på.
Vore roligt om de namn, jag tänkte på har andra namn hos er.
T ex:
Vårfryle-----Gubbaskägg
Tusensköna-----Putticka
Gökärt-----Gökabyxor
Studentnejlika-----Stubbnejlika
Veronika-----Mormors glasögon
Primula(små, lila) -----Lakaner
Malva -----Malopp
Petunia(dubbel)----- Jöckledocka
Vore kul, om ni har något annat namn på dessa, eller har andra exempel.

Det kan vara lite si så där med att skilja blommor åt, detta är en Daglija - Hemerocallidaceae. familjen

Beskrivning. Fleråriga örter med krypande jordstam. Stjälk nästan bladlös, upp till en meter hög. Blad i två rader, linjära, halvmeterlånga. Blommor stora, trattlika, i kvastlikt knippe. Kalkblad sex, gula eller orangebruna, sammanväxta vid basen. Ståndare sex, uppböjda, ståndarsträngar kala. Stift ett, uppböjt. Fruktämne trerummigt, översittande. Frukt en omvänt konisk kapsel. Frön svarta, glänsande.
Kromosomtal: 2n=22 (gul daglilja), 2n=33 (brunröd daglilja).

Användning. Dagliljor odlas hos oss uteslutande som prydnadsväxter, men i Asien används blomknopparna som grönsak, bland annat i soppor.

Etymologi. Släktnamnet Hemerocallis kommer av grekiskans hemera (dag) och kallos (vacker).

Släktet har omkring 15 arter. Tre arter som odlas i Sverige kan ibland påträffas kvarstående efter odling eller naturaliserade på kulturmark, blekgul daglilja (H. citrina), brunröd daglilja (H. fulva) och gul daglilja (H. lilioasphodelus).Medan detta är en Lilja - Liliaceae

Beskrivning. Fleråriga örter, med lök. Stjälk upprätt, med strödda eller kransställda blad. Blad elliptiska till linjära. Blommor tvåkönade, ensamma eller flera tillsammans. Kalkblad fria, vita, gula, orange eller karminröda. Ståndare sex. Stift ett eller saknas. Fruktämne översittande. Frukt en kapsel.

Familjen har tio släkten och 350 arter. I Sverige förekommer de fyra släktena klockliljor (Fritillaria), liljor (Lilium), tulpaner (Tulipa) och vårlökar (Gagea).
Tidigare fördes att stort antal andra släkten och arter till familjen men den delas numera upp i ett flertal mindre familjer.
Fått hjälp av en virtuella Floran!

Det komiska är när det blir tokigt, jag hade lagt in en pion som slog ut i en fototriss och en man frågade var der var för ros.
Ja, så kan det gå.
Hur har ni det med namn och förväxlingar???