11 oktober 2009

HöstasterDo you like this one or the one below?

Symphyotrichum novi-belgii also known as New York Aster is the type species for Symphyotrichum, a genus of the family Asteraceae whose species were once considered to be Asters and an ornamental plant native to Canada and the United States.

Todays flower nr 61

Ett problem, de ser tråkiga ut nertill, där de verkar vissna. Vad kan det vara?

Jag har blå höstaster på många ställen i trädgården och de blommar magnifikt just nu. Men ett problem, de ser tråkiga ut nertill, där de verkar vissna. Vad kan det vara? Kan man förhindra detta?
Gogglade lite och fann,
Det är mjöldagg. Vad man kan göra är att försöka dölja det visna genom att plantera astrarna bakom andra växter med yvigt bladverk. Men håll perennarabatten ändå luftig, varva de höga växterna med låga för att släppa in luft mellan plantorna, så att de inte drabbas av mjöldagg. Gödsla växterna, men ge inte för mycket kväve men ganska mycket kalium (gödsla på våren). Vattna så att jorden är jämnfuktig men ej blöt.