13 augusti 2010

Trädgårdsresa 9 - Tjolöholm

Förra veckan var jag på konsert i Tjolöholm kyrka och lysnade på Amerikanske folkmusik. Jises vad duktiga dom var på fiol!
Men vänta lite nu var detta inte en trädgårdsblogg... jo för inte kan man ta sig dit utan att strosa omkring i dess slottsträdgård.

Besök Tjolöholm hemsida så får du mer information inför ditt besök där!

- - -

Last week I was at a concert in the church and Tjolöholm lysnade on American folk music. Jises what they were good at the violin!
But wait a minute, this was not a garden blog ... yes for one can not get there but to stroll around in the palace garden.

Visit Tjolöholm website and get more information before your visit there!
Blue Monday
Mellow Yellow Monday

Citat från hemsidan:

"Året var 1904, slottet, kyrkan och Grindstugan och arbetarbyn stod precis färdiga. På det magnifika slottet bodde fru Blanche Dickson, änka efter den förmögne göteborgsköpmannen James Fredrik Dickson. Under sex års tid hade hon i samråd med den unge arkitekten Lars Israel Wahlman (1870-1952) låtit uppföra en av Sveriges märkligaste byggnader.


Egendomen Tjolöholm är känd sedan 1200-talet, då den omnämns i den danske Kong Valdemars Jordebog. Under seklen därefter kan ägarlängden stoltsera med en mängd namnkunniga släkter. År 1892 köptes Tjolöholm av paret James Fredrik och Blanche Dickson. På godset lät de anlägga dåtidens största svenska stuteri med uppfödning av förnämliga rashästar. I anslutning till stuteriet fanns också en körskola för blivande kuskar.

1897 utlyste Dickson en arkitekttävlan om ett slott i elisabetansk stil och trots sin andraplats med bidraget ”Hobgoblin” gick uppdraget att rita slottet till Lars Israel Wahlman. Inspiration hämtades, inte minst, från den brittiska Arts- & Craftrörelsens förkärlek för materialäkthet och högkvalitativt konsthantverk.

Kort efter att slottet påbörjats avled James Fredrik Dickson till följd av blodförgiftning som han fått genom att vira stanniolpapper från en flaska om ett skadat finger för att stämma blod, och slottsbygget fullföljdes av Blanche Dickson."

- - -

Quote from the website:

"The year was 1904, castle, church and Grindstugan and arbetarbyn was just finished. On the magnificent castle lived Mrs. Blanche Dickson, widow of the wealthy Gothenburg merchant, James Frederick Dickson. During the six years she was in consultation with the young architect Lars Israel Wahlman ( 1870-1952) had built one of Sweden's most remarkable buildings.


Tjolöholm The property is known since 1200s, when it is mentioned in the Danish Kong Valdemar Jordebog. For centuries thereafter, the length can be owners boast a variety of well-known families. In 1892 the couple bought Tjolöholm of James Frederick and Blanche Dickson. On the estate had the largest contemporary construction of the Swedish stud farm breeding of excellent rashästar. In connection with the stud was also a driving school for new drivers.

1897 Dickson launched an architectural competition for a castle in ELIZABETHAN style and despite his second place with the song "Hobgoblin" was commissioned to design the castle to Lars Israel Wahlman. Inspiration was taken, not least, from the British Arts & Craft Movement's penchant for authenticity of materials and high quality crafts.

Shortly after that the castle began James Frederick Dickson died due to blood poisoning which he received by wire stanniolpapper from a bottle on a cut finger to match blood, and castle building was completed by Blanche Dickson. "
Agapanthusen, Afrikas lilja var stora som huvuden i dessa blomkrona - mäktigt.
Fanns både olivträd och lager buskar i kruka.

Hela byggstilen påminde väldigt mycket av England och några av mina tankar flög iväg till London där jag jobbade 1990. Jag jobbade i "de fina kvarteren" i Hamster Heath.

- - -

Agapanthus, African Lily were as big as heads of the corolla - mightily.
Were both trees and shrubs in the stock pot.

The whole building style reminded very much of England and some of my thoughts flew to London where I worked 1990th I worked in "the nice neighborhoods" in Hamster Heath.I enlighet med dåtidens tankeströmningar ritade slottsarkitekten Lars Israel Wahlman inte bara slottet utan även den intillliggande parken. Närmast slottet anlades en stram, tuktad trädgård som sedan gradvis anpassades till det omgivande landskapet så att slottet ser ut att växa upp ur omgivningen.

Tjolöholmshalvön är känd för sitt rika djur- och växtliv. Här erbjuds mängder av promenadstigar som passerar naturskyddade gammelekar, strandängar, utsiktpunkter, karga klippstränder och lummiga ädellövsskogar.

Dalier fanns i minst 20 olika färger dock var dom andra enkel blommande medan denna var mer än stjärna.

Där var idegranar säkert mer än 100 år klippta som stora koner och så var det inslag av Agave.

- - -

In accordance with contemporary currents of thought drew castle architect Lars Israel Wahlman not only the palace but also the adjacent park. Nearest castle was built in a tight, smitten garden, which are gradually adapted to the surrounding landscape so that the castle seems to grow out of their surroundings.

Tjolöholmshalvön is known for its rich flora and fauna. It offers plenty of walking paths passing through protected natural old-growth oak trees, meadows, splendid views, barren rocky beaches and lush deciduous forest.

Dalies were at least 20 different colors, however, were the second single flowering while this was more than the star.

There was certainly yews more than 100 years to cut large cones and it was part of the agave.
.Vem hade inte velat sitta här med en kopp thé?

"Bli slottsherre och slottsfru för en långhelg! Finn lugnet och kärleken under en avkopplande weekend i anrik slottsmiljö. Att bo på Tjolöholms Slottshotell är inte som att checka in på ett vanligt hotell. Istället bor ni som gäster på godset, avskilt i ett eget hus. Ni rår om er själva och i ert egna hem har ni tillgång till allt från fullutrustat kök till en separat trädgård.

Romantisk weekend i Grindstugan
Den pittoreska Grindstugan är Tjolöholms mest exklusiva boende. Inredd i sekelskiftesstil med allmogekök och öppen spis i vardagsrummet. Den egna trädgården prunkar i engelsk cottagestil och erbjuder en bedårande utsikt över strandängarna.

Långweekend (tre nätter) för 2 900 kr per person inkl samt frukost i eget kök. När ni bor i Grindstugan bjuder vi på antingen romantiskt arrangemang med champagne, frukt, choklad eller ett paket med lyxiga spaprodukter samt juice och färsk frukt. Morgonrockar och blommor ingår."

- - -

Who would not want to sit here with a cup of tea?

"Be castle lord and CHATELAINE for a long weekend! Find peace and love during a relaxing weekend in enrichment castle environment. Staying in Tjolöholm Castle Hotel is not to check in on a regular hotel. Instead, you will stay as guests on the estate, secluded in a house . You look after yourself and in your own home, you have access to everything from fully equipped kitchen to a separate garden.

Romantic weekend in Grindstugan
The picturesque Grindstugan is Tjolöholm most exclusive accommodation. Decorated in the turn of the century style with allmogekök and fireplace in the living room. It flaunts its own garden in the English-cottage style with a breathtaking view over the meadows.

Long Weekend (three nights) for 2 $ 900 per person including breakfast and in the kitchen. When you live in Grindstugan we offer either romantic arrangement with champagne, fruit, chocolate or a package of luxurious spa products, and juices and fresh fruit. Robes and flowers are included. "